Intervencija z nevarno snovjo

V petek, 8. junija smo bili v dopoldanskih urah obveščeni, da so na Kolodvorski ulici v Postojni prejeli ovojnico z neznano snovjo. Na kraju smo nudili tehnično in ostalo pomoč proti bombni enoti Policije in ekipi veterinarske fakultete.