Izliv olja pri Landolu

V torek, 26. marca smo v popoldanskih urah posredovali pri naselju Landolu Postojna, kjer je občan opazil večji oljni madež v odvodnem kanalu. Na kraju smo s pivniki in lovilci, zajezili večji madež odpadnega motornega olja ter nekaj manjših do izliva v reko Nanoščico. Pivnike smo preventivno pustili tudi v prihodnjih dneh na lokaciji in jih po potrebi zamenjali.