Letošnji redni občni zbor

V soboto, 20. januarja se je odvijal naš zadnji redni letni občni prostor v “starem” gasilskem domu. Po otvoritvi občnega zbora in izvolitvi delovnega predsedstva in komisij, se je predstavilo kandidate za funkcije in organe, ker je letos volilno leto in konec petletnega mandata. V času volitev so se predstavila in prebrala poročila častnega razsodišča, mladine članic, nadzornega odbora, inventurne komisije,  blagajnika, vodje poklicnega jedra poveljnika in predsednika. Sledila je razprava na poročila in izvolitev delegata za OZ GZ Postojna. Po podelitvi priznanj članom,članicam on odborom v minulem mandatu, je sledila razglasitev rezultatov volitev.

Za predsednika je bil izvoljen Janez Oražem – Hans in za poveljnika Mitja Šantelj.Ostale funkcije, razen UO, disciplinske komisije in častnega odbora, bodo imenovane na prvi seji upravnega odbora, sestanku poveljstva in operative v prihodnjih dneh. 

Predstavilo se je plan dela za leto 2018, pod razno so do pozdravne besede, prišli ostali gasilci iz sosednjih PGD. Vključno s predsednikom GZ Postojna Markom Simšičem in županom Občine Postojna, Igorjem Marentičem. Po zaključku uradnega dela, je sledila pogostitev v lastni režiji.

GALERIJA SLIK