Tehnična pomoč v Unškem logu

V petek, 7. julija smo bili ob 10.45 uri s strani ReCO Postojna, obveščeni o utopljeni osebi na Planinskem polju. Utopljenca smo s tehničnim posegom dvignili iz reke Unice in ga predali pristojnim službam