Nadaljevanje gradnje GRC

V četrtek, 13. aprila smo se v popoldanskih urah, člani in članice PGD Postojna odpravili na gradbišče novega Gasilsko reševalnega centra. Zgrajena je bila najvišja točka točka našega novega doma. S pomočjo delavcev, župana Igorja Marentiča in podžupana Andreja Berginca smo simbolično postavili borovček na vrh stolpa. V nadaljevanju smo si ogledali potek gradnje, razpored in pomembne stvari po posameznih prostorih.

Izvajalec je zaključil z betonskimi deli na stolpu ter z montažo vseh stebrov.
Trenutno se izvajajo naslednja dela :
– izdelava podpornih zidov,
– izdelava hidroizolacije,
– montaža konstrukcije (nosilci in PVP plošče).