Tehnični pregled in sprejem nove avtocisterne, 5.9.2013