Tečaj za vodenje intervencij, 19.-29. oktober 2019