Športno ustvarjalno poletje v Postojni, (Gasilski dan), 7.8.2015