Požar polpriklopnika, AC Senožeče – Razdrto, 21.10.2013