Izziv Trebuških Amaterjev, Dolenja Trebuša, 25.7.2015