Predsedniki in poveljniki

Pobudnik – 1879

Miroslav Vičič – župan

1880 – 1889

Miroslav Vičič

1889 – 1921

Matija Petrič – Načelnik društva

1939 – 1940

Uxa – poveljnik GZ Tržaške province

1940 – 1943

Čeč Franc – poveljnik Čete

1943 – 1945

Simšič Ivan – poveljnik Čete

1947 – 1952

Bratina Štefan – predsednik

Čeč Franc – poveljnik

1952 – 1976

Bratina Štefan – predsednik

Antončič Jože – poveljnik

1976 – 1977

Bratina Štefan – predsednik

Bajc Jože – poveljnik

1977 – 1978

Bratina Štefan – predsednik

Bajc Miran – poveljnik

1978 – 1979

Bratina Štefan – predsednik

Vidmar Alojz – poveljnik

1979 – 1991

Bratina Štefan – predsednik

Šantelj Danilo – poveljnik

1991 – 1995

Bratina Štefan – predsednik

Poniž Aleš – poveljnik

1995 – 1998

Štefin Matija – predsednik

Bajec Milan – poveljnik

1998 – 1999

Otoničar Vilijem – predsednik

Bajec Milan – poveljnik

1999 – 2003

Perko Andrej – predsednik

Bajec Milan – poveljnik

2003 – 2008

Perko Andrej – predsednik

Triler Boštjan – poveljnik

2008 – 2012

Božidar Pirc – predsednik

Triler Boštjan – poveljnik